B202

Phòng B2 tầng 2

1.500.000 VND/đêm

Phòng 2 người có bồn tắm