B102

Phòng B2 tầng 1

1.200.000 VND/đêm

Phòng 2 người có bồn tắm