A302

Phòng A2 tầng 3

1.500.000 VND/đêm

Phòng 2 người có bồn tắm