A203

Phòng A3 tầng 2

1.200.000 VND/đêm

Phòng 4 người 2 giường